USG Genetyczne

Obowiązującym na świecie standardem badań USG genetycznych pierwszego trymestru ciąży, który narzuca zasady wykonywania tych badań i certyfikuje diagnostów jest przyjęty przez Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londynu.

REJESTRACJA

Uczestnictwo w Kursach teoretycznych FMF (np. Certificate – Theoretical Course acc. to FMF) jest dopiero wstępem do Certyfikatu Kompetencji. Nasi lekarze udowodnili rzetelność diagnostyczną w tym zakresie poddając wyniki swojej kilkuletniej diagnostyki audytowi przeprowadzonemu przez Pana Profesora. Światowa lista diagnostów posiadających taki Certyfikat Kompetencji.

Pacjentki wybierając nasz ośrodek na badanie między 11 a 13+6 tygodniem ciąży (pomiar NT, ocena obecności kości nosowych, ocena przewodu żylnego, ocena zastawki trójdzielnej i innych markerów genetycznych) mają przeprowadzone badanie tak samo jak w ośrodkach angielskich, niemieckich, amerykańskich i innych certyfikowanych przez FMF. Już wiele polskich laboratoriów biochemicznych wykonujących testy PAPP-A mając na uwadze jakość badań na wynikach, gdzie przedstawiane jest biochemiczno-ultrasonograficzne ryzyko zespołu Downa zamieszcza adnotacje “Zakładamy, że pomiar NT i ocena kości nosowej zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami FMF”

Zamieszczamy opinię Prof. Kyprosa Nicolaidesa, Prezydenta FMF na temat badań pierwszego trymestru pochodzącą z jego książki:
“Podobnie jak w przypadku wprowadzania każdej nowej technologii do praktyki klinicznej jest nieodzowne, aby osoby wykonujące badania ultrasonograficzne między 11 a 13+6 tygodniem ciąży były odpowiednio przeszkolone, a wyniki ich badań poddawane właściwej kontroli. Fundacja Medycyny Płodu (przypis: Fetal Medicine Foundation – www.fetalmedicine.com ) wprowadziła proces szkolenia i uzyskiwania certyfikatów w celu zapewnienia wysokich międzynarodowych standardów badań. Certyfikat kompetencji w badaniach ultrasonograficznych między 11 a 13+6 tygodniem ciąży otrzymują sonografiści, którzy wykażą się odpowiednio wysokim poziomem wykonywanych badań i wiedzą dotyczącą anomalii możliwych do zdiagnozowania ultrasonograficznie.”

Autor jest współtwórcą nowoczesnych zasad diagnostyki pod kątem Zespołu Downa i innych anomalii genetycznych.

Pełny tekst cytowanej książki jest dostępny w Internecie pod adresem: http://www.studiolift.com/fetal/site/FMF-polish.pdf