Pakiet Podstawowy


Pakiet podstawowy pozwala ocenić:

  • ogólny stan zdrowia;
  • wydolność narządów takich jak wątroba, nerki, szpik kostny;
  • ryzyko cukrzycy, miażdżycy, anemii;
  • infekcje i stany zapalne.

Cena: 59,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu:

Badanie Ogólne Moczu

Inna nazwa: analiza moczu, BOM, mocz z osadem

Materiał: mocz

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Poranny mocz.

Opis: Badanie jest źródłem informacji o stanie nerek, zakażeniach układu moczowego. Może monitorować cukrzycę, oceniać równowagę kwasowo – zasadową i wodno – elektrolitową organizmu.

Glukoza

Inna nazwa: glc, gluk

Materiał: osocze NaF/surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie stężenia glukozy jest podstawowym parametrem w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu cukrzycy.

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

Inna nazwa: frakcje cholesterolu, cholesterol, CHOL, HDL, LDL, TG, triglicerydy, trójglicerydy

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie musi być wykonywane na czczo.

Opis:

Lipidogram to cztery badania, które określają ryzyka rozwoju miażdżycy oraz chorób układu krążenia.

Cholesterol całkowity – wysokie stężenie cholesterolu całkowitego wiąże się z dużym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca.

Cholesterol HDL – cholesterol HDL zwany jest “dobrym cholesterolem”. Jego odpowiednio wysoki poziom chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca.

Cholesterol LDL – cholesterol LDL zwany jest “złym cholesterolem”. Wzrost tej frakcji cholesterolu jest przyczyną zagrożenia miażdżycą tętnic.

Triglicerydy TG – czyli tłuszcze właściwe. Wysoki poziom triglicerydów w połączeniu z wysokim cholesterolem LDL potęguje ryzyko choroby wieńcowej.

Morfologia 5Diff z rozmazem automatycznym

 

Inna nazwa: morfologia krwi pełna, 5 diff

Materiał: krew EDTA

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie powinno być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to najczęściej wykonywane badanie, które ocenia ogólny stan zdrowia. Określając poziom hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby krwinek czerwonych (RBC) oraz ich wielkość (MCV) jesteśmy w stanie rozpoznać anemię i ocenić jej przyczynę. Poziom leukocytów (WBC) daje informacje o odporności organizmu. Rozdział krwinek białych na poszczególne populacje informuje o chorobach i zakażeniach toczących się w organizmie lub o chorobach krwi np. białaczkach. Poziom PLT czyli płytek (trombocytów) ocenia zaburzenia krzepnięcia krwi. Wiele chorób powoduje wyraźne zmiany w morfologii krwi co daje podstawę do ich szybkiego i łatwego rozpoznania.

OB

Inna nazwa: odczyn Biernackiego , opad krwi, odczyn opadania krwinek czerwonych

Materiał: krew cytrynianowa/krew EDTA

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to proste, ale bardzo przydatne badanie, które pozwala rozpoznać ostre i przewlekłe stany zapalne.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

Inna nazwa: alat, aspat, bilirubina całkowita, aminotransferaza alaninowa, fosfataza alkaliczna, aminotransferaza asparaginianowa, gamma-glutamylotransferaza

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Grupa badań, pozwalających na ocenę funkcji wątroby oraz dróg żółciowych.

ALT i AST – podwyższone stężenie aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej może wskazywać na wirusowe bądź toksyczne uszkodzenie wątroby, marskość wątroby lub zmiany nowotworowe. Ich poziom rośnie także w zawale serca i chorobach mięśni szkieletowych.

ALP – wzrost fosfatazy alkalicznej obserwuje się w chorobach związanych z utrudnionym przepływem żółci i retencją kwasów żółciowych (żółtaczka mechaniczna), u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu szkieletu, a także w chorobach kości.

Bilirubina całkowita – jej podwyższone stężenie towarzyszy schorzeniom wątroby takim jak wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie polekowe i poalkoholowe, markskość wątroby, nowotwory. Podwyższona bilirubina całkowita występuje w cholestazie zewnątrzwątrobowej spowodowanej kamicą, zapaleniem dróg żółciowych, zapaleniem trzustki, a u kobiet ciężarnych na skutek ucisku wątroby i dróg żółciowych przez rozwijający się płód.

GGTP – gamma-glutamylotransferaza służy do diagnozowania zaburzeń wątrobowo – żółciowych, wykazuje dużą korelację z aktywnością fosfatazy alkaicznej ALP. Jest stosowana do kontroli abstynencji u alkoholików. Jej poziom rośnie również w przypadku wystąpienia marskości wątroby.

Powrót