Pakiet Wątrobowy


Pakiet wątrobowy pozwala ocenić:

  • zaburzenia czynności metabolicznych;
  • zakażenia wirusowe wątroby;
  • stopień uszkodzenia miąższu wątroby;
  • odporność po przebytych szczepieniach i wirusowych zapaleniach wątroby.

Cena: 79,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu:

Antygen HBs

Inna nazwa: anty HBs, aHBs

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Antygen żółtaczki typu B. Marker ten jako pierwszy pojawia się we krwi chorego, często jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. Świadczy on o ostrym zakażeniu żółtaczką typu B. Służy również do monitorowania stanu zakażonych nosicieli tego wirusa.

AST aminotransferaza asparaginianowa

Inna nazwa: aminotransferaza asparaginianowa, transaminaza asparaginianowa, ASPAT

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie powinno być wykonywane na czczo. Nie powinno być wykonywane po wzmożonym wysiłku fizycznym.

Opis: Podwyższone stężenie aminotransferazy asparaginianowej AST i alaninowej ALT może wskazywać na wirusowe bądź toksyczne uszkodzenie wątroby, marskość wątroby lub zmiany nowotworowe. Ich poziom rośnie także w zawale serca i chorobach mięśni szkieletowych.

Białko całkowite

Inna nazwa: TP

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie stężenia białka całkowitego ma duże znaczenie w diagnostyce nerek, wątroby, jelit, wykorzystywane jest także do diagnozowania i leczenia chorób metabolicznych i zaburzeń odżywiania.

Fosfataza alkaliczna ALP

Inna nazwa: fosfataza alkaliczana, fosfataza zasadowa, ALP

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo

Opis: Oznaczenie aktywności fosfatazy alkaicznej ALP ma duże znaczenie w diagnostyce chorób wątroby oraz chorób kości, w szczególności u niemowląt i dzieci. Wzrost ALP obserwuje się w chorobach związanych z utrudnionym przepływem żółci i retencją kwasów żółciowych (żółtaczka mechaniczna), u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu szkieletu, a także w chorobach kości.

GGTP

Inna nazwa: gamma-glutamylotranspeptydaza, glutamylotransferaza

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Gamma-glutamylotransferaza GGTP służy do diagnozowania zaburzeń wątrobowo – żółciowych, wykazuje dużą korelację z aktywnością fosfatazy alkaicznej ALP. Jest stosowana do kontroli abstynencji u alkoholików. Jej poziom rośnie również w przypadku wystąpienia marskości wątroby.

Przeciwciała przeciwko HBs

Inna nazwa: przeciwciała przeciwko HBs, p/HBs, antyHBs, anty-HBs

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Pojawienie się przeciwciał przeciwko HBs świadczy o wyeliminowaniu wirusa z organizmu chorego po przebyciu ostrego zakażenia żółtaczką typu B lub jest efektem zaszczepienia przeciwko żółtaczce typu B. Odpowiedni poziom przeciwciał przeciwko HBs potwierdza odporność organizmu na powtórne zakażenie tym wirusem.

Przeciwciała przeciwko HCV

Inna nazwa: przeiwciała przeciwko HCV, p/HCV, antyHCV, anty-HCV

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to marker zakażenia wirusem typu C (HCV), ale same przeciwciała anty HCV nie muszą potwierdzać aktualnie istniejącego zakażenia gdyż mogą się one utrzymywać nawet po wyeliminowaniu wirusa z organizmu. Dopiero specjalistyczne badania dodatkowe mogą potwierdzić lub wykluczyć aktualne zakażenie tym wirusem.

Powrót