Pakiet Mężczyzna 40+


To panel badań przygotowany z myślą o mężczyznach. Badania te pomogą:

 • ocenić ogólny stan zdrowia;
 • określić funkcje wątroby, nerek, trzustki, szpiku kostnego, tarczycy;
 • zdiagnozować zagrożenia cukrzycą, miażdżycą, dną moczanową i zespołem metabolicznym;
 • wykryć stany zapalne, zakażenia przewodu pokarmowego, krwawienia wynikające ze zmian nowotworowych;
 • stwierdzić niedobory elektrolitowe;
 • określić ryzyko chorób wątroby i możliwość zakażenia wirusem żółtaczki typu B i C;
 • ocenić łagodny przerost prostaty i zmiany nowotworowe tego narządu;
 • podjąć skuteczne leczenie dzięki wczesnej diagnostyce schorzeń i niedoborów.

Cena: 159,00 zł

Badania wchodzące w skład pakietu:

Amylaza

Inna nazwa: AMYL

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie aktywności amylazy ma zastosowanie w diagnostyce chorób trzustki.

Badanie Ogólne Moczu

Inna nazwa: analiza moczu, BOM, mocz z osadem

Materiał: mocz

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Poranny mocz.

Opis: Badanie jest źródłem informacji o stanie nerek, zakażeniach układu moczowego. Może monitorować cukrzycę, oceniać równowagę kwasowo – zasadową i wodno – elektrolitową organizmu.

CRP

Inna nazwa: Białko C-reaktywne

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to wysokiej czułości białko C-reaktywne. Rośnie bardzo gwałtownie (nawet tysiąckrotnie) w procesach zapalnych, których przyczyną jest infekcja bakteryjna, rozległy uraz, choroba nowotworowa, oparzenie, martwica narządów np. zawał serca. Jest używane do monitorowania leczenia różnego rodzaju zakażeń.

Elektrolity (Na, K)

Inna nazwa: sód, potas, Na, K

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Ocena poziomu elektrolitów jest stosowane do badania zaburzeń kwasowo – zasadowych i elektrolitowo – wodnych w chorobach nerek i odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom sodu lub potasu powoduje zaburzenia rytmu serca.

Glukoza

Inna nazwa: glc, gluk

Materiał: osocze NaF/surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie stężenia glukozy jest podstawowym parametrem w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu cukrzycy.

Klirens kreatyniny eGFR

Inna nazwa: eGFR, klirens kreatyniny

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Klirens kreatyniny eGFR jest współczynnikiem filtracji kłębuszkowej nerek, wyliczanej na podstawie kreatyniny. Ocenia wydolność nerek do oczyszczania przepływającej przez nie krwi.

Kreatynina

Inna nazwa: Crea, Krea

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Oznaczenie stężenia kreatyniny ma zastosowanie w diagnostyce funkcji nerek.

Kwas moczowy

Inna nazwa: UA

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Kwas moczowy jest niezbędnym parametrem do diagnozowania dny moczanowej, choroby o podłożu metabolicznym powodującej stany zapalne stawów na skutek odkładania się w nich kryształków kwasu moczowego. Służy do oceny funkcji nerek oraz monitorowania leczenia nowotworów.

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

Inna nazwa: frakcje cholesterolu, cholesterol, CHOL, HDL, LDL, TG, triglicerydy, trójglicerydy

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie musi być wykonywane na czczo.

Opis:

Lipidogram to cztery badania, które określają ryzyka rozwoju miażdżycy oraz chorób układu krążenia.

Cholesterol całkowity – wysokie stężenie cholesterolu całkowitego wiąże się z dużym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca.

Cholesterol HDL – cholesterol HDL zwany jest “dobrym cholesterolem”. Jego odpowiednio wysoki poziom chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca.

Cholesterol LDL – cholesterol LDL zwany jest “złym cholesterolem”. Wzrost tej frakcji cholesterolu jest przyczyną zagrożenia miażdżycą tętnic.

Triglicerydy TG – czyli tłuszcze właściwe. Wysoki poziom triglicerydów w połączeniu z wysokim cholesterolem LDL potęguje ryzyko choroby wieńcowej.

Morfologia 5Diff z rozmazem automatycznym

 

Inna nazwa: morfologia krwi pełna, 5 diff

Materiał: krew EDTA

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie powinno być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to najczęściej wykonywane badanie, które ocenia ogólny stan zdrowia. Określając poziom hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby krwinek czerwonych (RBC) oraz ich wielkość (MCV) jesteśmy w stanie rozpoznać anemię i ocenić jej przyczynę. Poziom leukocytów (WBC) daje informacje o odporności organizmu. Rozdział krwinek białych na poszczególne populacje informuje o chorobach i zakażeniach toczących się w organizmie lub o chorobach krwi np. białaczkach. Poziom PLT czyli płytek (trombocytów) ocenia zaburzenia krzepnięcia krwi. Wiele chorób powoduje wyraźne zmiany w morfologii krwi co daje podstawę do ich szybkiego i łatwego rozpoznania.

OB

Inna nazwa: odczyn Biernackiego , opad krwi, odczyn opadania krwinek czerwonych

Materiał: krew cytrynianowa/krew EDTA

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to proste, ale bardzo przydatne badanie, które pozwala rozpoznać ostre i przewlekłe stany zapalne.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

Inna nazwa: alat, aspat, bilirubina całkowita, aminotransferaza alaninowa, fosfataza alkaliczna, aminotransferaza asparaginianowa, gamma-glutamylotransferaza

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Grupa badań, pozwalających na ocenę funkcji wątroby oraz dróg żółciowych.

ALT i AST – podwyższone stężenie aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej może wskazywać na wirusowe bądź toksyczne uszkodzenie wątroby, marskość wątroby lub zmiany nowotworowe. Ich poziom rośnie także w zawale serca i chorobach mięśni szkieletowych.

ALP – wzrost fosfatazy alkalicznej obserwuje się w chorobach związanych z utrudnionym przepływem żółci i retencją kwasów żółciowych (żółtaczka mechaniczna), u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu szkieletu, a także w chorobach kości.

Bilirubina całkowita – jej podwyższone stężenie towarzyszy schorzeniom wątroby takim jak wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie polekowe i poalkoholowe, markskość wątroby, nowotwory. Podwyższona bilirubina całkowita występuje w cholestazie zewnątrzwątrobowej spowodowanej kamicą, zapaleniem dróg żółciowych, zapaleniem trzustki, a u kobiet ciężarnych na skutek ucisku wątroby i dróg żółciowych przez rozwijający się płód.

GGTP – gamma-glutamylotransferaza służy do diagnozowania zaburzeń wątrobowo – żółciowych, wykazuje dużą korelację z aktywnością fosfatazy alkaicznej ALP. Jest stosowana do kontroli abstynencji u alkoholików. Jej poziom rośnie również w przypadku wystąpienia marskości wątroby.

Przeciwciała przeciwko HBs

Inna nazwa: przeciwciała przeciwko HBs, p/HBs, antyHBs, anty-HBs

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Pojawienie się przeciwciał przeciwko HBs świadczy o wyeliminowaniu wirusa z organizmu chorego po przebyciu ostrego zakażenia żółtaczką typu B lub jest efektem zaszczepienia przeciwko żółtaczce typu B. Odpowiedni poziom przeciwciał przeciwko HBs potwierdza odporność organizmu na powtórne zakażenie tym wirusem.

Przeciwciała przeciwko HCV

Inna nazwa: przeiwciała przeciwko HCV, p/HCV, antyHCV, anty-HCV

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo.

Opis: Jest to marker zakażenia wirusem typu C (HCV), ale same przeciwciała anty HCV nie muszą potwierdzać aktualnie istniejącego zakażenia gdyż mogą się one utrzymywać nawet po wyeliminowaniu wirusa z organizmu. Dopiero specjalistyczne badania dodatkowe mogą potwierdzić lub wykluczyć aktualne zakażenie tym wirusem.

PSA całkowity

Inna nazwa: PSA

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonane na czczo.

Opis: PSA jest antygenem specyficznym prostaty. Podwyższone stężenie PSA w surowicy wskazuje na patologię prostaty (zapalenie, niezłośliwą hiperplazję, nowotwór). PSA służy do monitorowania choroby i skuteczności leczenia u pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego lub poddanych terapii hormonalnej. Szybkość obniżania się stężenia PSA do poziomu niewykrywalnego po radioterapii, terapii hormonalnej lub chirurgicznym usunięciu gruczołu krokowego pozwala ocenić skuteczność leczenia. Zapalenie lub uraz gruczołu krokowego, badanie „per rektum”, cytoskopia, kolonoskopia, zabiegi laserowe mogą spowodować wzrost PSA o różnym nasileniu i czasie trwania.

TSH

Inna nazwa: hormon tyreotropowy, tyreotropina

Materiał: surowica

Czas oczekiwania: 1 dzień

Przygotowanie pacjenta: Badanie nie musi być wykonywane na czczo. Należy poinformować laboratorium o przyjmowanych lekach.

Opis:

Jest to podstawowe i najczulsze badanie oceniające czynność tarczycy. Gdy TSH jest wysokie mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy, gdy jest poniżej dolnej granicy normy z nadczynnością tego gruczołu.

Przyczyną nadczynności tarczycy jest m. in. choroba Gravesa-Bacedova, a objawy kliniczne to:

 • utrata wagi przy normalnym apetycie;
 • pocenie i nadwrażliwość na temperaturę;
 • kołatanie serca lub migotanie przedsionków;
 • pobudzenie, drżenie i osłabienie mięśniowe;
 • wytrzeszcz oczu.

Przyczyną niedoczynności tarczycy jest między innymi zapalenie tarczycy na tle autoimmunologicznym czyli choroba Hashimoto, a objawy kliniczne niedoczynności to:

 • ciągłe zmęczenie, senność, depresja;
 • nadwrażliwość na zimno;
 • suchość i szorstkość skóry i włosów;
 • chrypka;
 • nadwaga.
Powrót