Jakie choroby leczy neurochirurg?

Neurochirurg leczy choroby zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego, zna się dobrze na przebiegu istotnych nerwów w ciele człowieka, posiada umiejętności z zakresu chirurgii urazowej i mikroskopowej. Ponadto specjalista świetnie orientuje się w interpretacji badań obrazowych: radiologicznych, TK i MRI.

Do chorób, z którymi zgłaszamy się do neurochirurga, należą:

krwiaki wewnątrzczaszkowe,
guzy mózgu,
ropnie mózgu,
guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
złamania kości czaszki,
urazy czaszkowo-mózgowe,
wodogłowie,
tętniaki tętnic mózgowych,
samoistne krwawienia śródczaszkowe,
dyskopatie,
uszkodzenie nerwów obwodowych.
Z jakimi dolegliwościami należy zwrócić się do neurochirurga?
Większość objawów wskazujących na schorzenia z zakresu neurochirurgii dotyczy:
bólów i zawrotów głowy,
omdleń i utraty przytomności,
zaburzonej koordynacji ruchowej,
drętwienia i mrowienia kończyn,
dyskopatii,
uczucia rozpierania w głowie,
drgawek,
zaburzeń neurologicznych i objawów psychotycznych sugerujących obecność guza mózgu,
zaburzenia wzroku i słuchu,
zaburzenia funkcji poznawczych (pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, koncentracji).

Diagnostyka specjalistyczna
W przypadku chorób neurologicznych diagnostyka polega w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu badania neurologicznego (obecność objawów oponowych, ocena sprawności funkcjonowania nerwów czaszkowych, określenie napięcia mięśniowego i siły mięśniowej, zbadanie obecności odruchów, czucia powierzchownego, głębokiego, zborności ruchów) i potwierdzenie rozpoznania poprzez wykonanie zdjęcia jedną z technik obrazowych (TK, MRI). Operacja neurochirurgiczna służy usunięciu przyczyn dolegliwości neurologicznych lub poprawy stanu pacjenta w przypadku, gdy choroba jest nieuleczalna, a wykonany zabieg poprawi komfort życia pacjenta.

Jak przygotować się do wizyty u neurochirurga?
Warto zabrać ze sobą wszystkie aktualne badania laboratoryjne i obrazowe.