LOGOPEDIA- to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Diagnoza i terapia, obejmuje zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, z afazją, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej.

Sposób postępowania logopedycznego i dobór ćwiczeń uwzględniają całościowy rozwój pacjenta i oddziaływanie na wszystkie funkcje, które łączą się z mową. Same zajęcia są ciekawe, przeprowadzane także w formie zabawy (dzieci), uwzględniające potrzeby i stan psychofizyczny pacjenta w danej chwili.