Ankieta Satysfakcji Pacjenta Przychodni Alfamed


Przychodnia Alfamed zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi. Pani / Pana ocena satysfakcji z pobytu w naszym centrum medycznym i świadczonych usług medycznych posłuży nam do poprawy jakości opieki i obsługi w przychodni.

Ankieta składa się z 14 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Informacje Ogólne

Ile razy w ciągu tego roku kalendarzowego korzystał(a) Pan(i) z usług przychodni?
Z jakiej usługi korzystał(a) Pan(i) dzisiaj w przychodni?
lekarz - specjalista
gabinet zabiegowy
laboratorium diagnostyczne
pracownia specjalistyczna (np. EKG, USG)
Inne:
Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
Wiek:
Wykształcenie:

Rejestracja

Jak ocenia Pan(i) telefoniczny poziom obsługi Recepcji?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Możliwość połączenia telefonicznego z przychodnią
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Troska o pacjenta w trakcie rozmowy
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Sprawność obsługi
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Kompetentna informacja
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jak ocenia Pan(i) poziom obsługi w Recepcji?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Czas oczekiwania do rejestracji
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Troska o pacjenta w trakcie rozmowy
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Sprawność obsługi
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Kompetentna informacja
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania

Opieka lekarska

Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie konsultacji jeśli chodzi o?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Stosunek do pacjenta (życzliwość, wykazywanie zaangażowania)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Informowanie pacjenta o kosztach leczenia
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Zainteresowanie kontynuacją leczenia (np. wyznaczanie kolejnej wizyty, kierowanie na konsultacje)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas wizyty
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jak ocenia Pan(i) poziom lekarskiej opieki medycznej?
  Tak Nie
Czy został(a) Pan(i) zaproszony do gabinetu przez lekarza?
Tak
Nie
Troska o pacjenta w trakcie konsultacji?
Tak
Nie
Czy konsultacja, badanie, zabieg odbył się punktualnie?
Tak
Nie

Laboratorium

Jak ocenia Pan(i) poziom opieki laboratoryjnej?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Czas oczekiwania na zabieg, badanie przed gabinetem
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Stosunek do pacjenta (życzliwość, wykazywanie zaangażowania)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Komunikatywność (wyczerpujące i zrozumiałe przekazanie informacji)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Sprawność obsługi
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Zapewnienie intymności i godności osobistej podczas wizyty
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania

Ogólna ocena

Jak ocenia Pan(i) przychodnię jeśli chodzi o:
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Godziny otwarcia
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Godziny pracy rejestracji
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Liczba miejsc siedzących dla oczekujących na wizyt
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Oznakowanie przychodni (tablica informacyjna, oznakowanie gabinetów)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność materiałów informacyjnych o zdrowiu i zapobieganiu chorobom
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość rejestracji telefonicznej
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość zarejestrowania się na wizytę na określony dzień i godzinę
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość uzgodnienia wizyt domowych
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Estetyka gabinetów, korytarzy
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Estetyka i czystość toalet
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Wyposażenie w sprzęt medyczny
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość rejestracji internetowej
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Biorąc pod uwag wszystkie Pana(i) wizyty w tym roku w przychodni, proszę ogólnie ocenić przychodnię i jej pracowników:
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Nie mam zdania
Lekarz specjalista
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Personel gabinetu zabiegowego
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Personel laboratorium diagnostycznego
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Personel pracowni specjalistycznych (np. EKG, USG)
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Personel rejestracji
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakiego rodzaju świadczeń zdrowotnych brakuje Panu(i) w tej przychodni?

Pozostałe uwagi dotyczące przychodni