Holter EKG

Badanie wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 11:00
zapraszamy do zapisów 23 654 84 62, +48 575 757 466

REJESTRACJA

Czym jest Holter EKG

Holter EKG jest to badanie umożliwiające rejestrację i analizę 24-72 godzinnego zapisu pracy serca.

Jak przebiega badanie?

       W trakcie wizyty zostają przypięte na klatce piersiowej specjalne jednorazowe elektrody. Rejestrator jest zamocowany w specjalnej kaburze, którą pacjent nosi przy sobie w trakcie badania. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na nośniku danych.

Dlaczego badanie jest wykonywane?

       Trwający dobę lub więcej zapis EKG jest wykonywany najczęściej w celu diagnostyki zaburzeń rytmu serca.

U kogo wykonuje się badanie?

       Holter EKG jest wykonywany u pacjentów:

  • z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca (odczuwających kołatania i niemiarowe bicie serca)
  • ze stwierdzonymi zaburzeniami rytmu serca celem oceny ich natężenia w ciągu doby
  • po omdleniach
  • z migotaniem przedsionków celem oceny średniej częstości akcji serca w trakcie doby
  • leczonych z powodu zaburzeń rytmu serca celem oceny skuteczności leczenia

 

Jak przygotować się do badania?

       Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. W trakcie badania należy podejmować zwykłą aktywność fizyczną zgodnie z przyjętym trybem życia.

Jak kończy się badanie?

       Po zakończeniu badania aparat należy zwrócić do pracowni w terminie wskazanym przez lekarza. Analizy dokonuje kardiolog. Wynik umożliwia często wykrycie przyczyn zgłaszanych dolegliwości i ustalenia odpowiedniego leczenia.