Dokumentacja medyczna


Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona Pacjentowi zgłaszającemu taką wolę bezpośrednio do pracownika recepcji placówki, w której znajduje się dokumentacja. Kopia dokumentacji medycznej (oryginał pozostaje w archiwum ALFAMED) może zostać odebrana :

  • osobiście
  • przez osobę posiadającą potwierdzone upoważnienie od zainteresowanego Pacjenta

Wzory dokumentów do pobrania;
  1. Formularz_upowaznienie_jednorazowe_do_wydania_dokumentacji_medycznej_z_poufnymi.doc
  2. Formularz_upowaznienie_do_uzyskania_informacji_o_stanie_zdrowia_i_dokumentacji_medycznej.docx
  3. Wniosek_o_wydanie__dokumentacji_medycznej.doc
  4. Wniosek_o_wydanie_dokumentacji_medycznej_na_plycie_CD.doc
  5. Wniosek_o_wydanie_oryginalu_dokumentacji_medycznej.doc

 


Nie pobieramy opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.


Regulamin

regulamin-Alfamed