CZYM ZAJMUJE SIĘ LEKARZ DIABETOLOG?

Diabetolog to specjalista zajmujący się kwestiami gospodarki węglowodanowej w ustroju oraz związanymi z nią chorobami metabolicznymi: diagnozuje, różnicuje i leczy (z wyłączeniem metod chirurgicznych) cukrzycę, stany przedcukrzycowe i skojarzone z nimi choroby metaboliczne u dzieci, dorosłych i kobiet ciężarnych oraz podejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące tych schorzeń; udziela pomocy w sytuacjach nagłych związanych z wystąpieniem ciężkich zaburzeń gospodarki węglowodanowej w ustroju: hipo- lub hiperglikemii; wykonuje badania narządów i tkanek, w których wskutek cukrzycy i chorób metabolicznych mogą rozwijać się stany patologiczne (nefropatie, retinopatie, angiopatie, neuropatie) lub kieruje na konsultacje do innych specjalistów; konsultuje i kwalifikuje do zabiegów operacyjnych osoby z cukrzycą lub stanami przedcukrzycowymi.

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO DIABETOLOGA?

Do diabetologa przychodzimy, kiedy: wystąpiły lekkie lub ciężkie zaburzenia glikemii u osób dotychczas niemających problemów z cukrzycą czy stanami przedcukrzycowymi; stwierdzona została któraś z chorób metabolicznych lub podczas leczenia zębów dentystę zaniepokoił stan jamy ustnej; podczas ciąży pojawiły się problemy z równowagą węglowodanową w ustroju; czeka nas operacja, a zdiagnozowane zostały zaburzenia glikemii; pomimo zmiany stylu życia na zdrowszy, modyfikacji diety i zrzuceniu nadwagi problemy z zachowaniem właściwego poziomu glikemii utrzymują się lub pogłębiają; wdrożone leczenie farmakologiczne cukrzycy nie skutkuje lub nie radzimy sobie z dostosowaniem diety do potrzeb chorego organizmu; wystąpiło uczulenie po podaniu insuliny; przed wyjazdem w rejony świata, gdzie trudno o pomoc diabetologa, lub przed wyjazdem chorego dziecka na obóz czy kolonie; przy stwierdzonej cukrzycy lub jej podejrzeniu wystąpiły niepokojące objawy ze strony naczyń krwionośnych, nerwów, narządu wzroku, nerek; przy stwierdzonych problemach z gospodarką węglowodanową chcemy podjąć zatrudnienie w innych warunkach i na innym stanowisku niż dotychczas.

JAK CZĘSTO NALEŻY ODWIEDZAĆ DIABETOLOGA?

Diabetologa zawsze odwiedzamy w wyznaczonym terminie wizyty kontrolnej lub częściej – jeśli wystąpiły zaburzenia poziomu glikemii, glikozuria, acetonuria albo pojawiły się długoterminowe powikłania cukrzycowe (np. stopa cukrzycowa).

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U DIABETOLOGA?

Systematycznie prowadzimy dzienniczek diabetyka i przynosimy go na każdą wizytę. Zabieramy też posiadaną dokumentację medyczną (również tę, która dotyczy innych chorób, a szczególnie schorzeń metabolicznych), aktualne wyniki z badania ogólnego moczu i poziomu cukru we krwi, listę leków. Jeśli mamy problem z obsługą glukometru, przynosimy urządzenie ze sobą. Jeśli to pierwsza wizyta, warto przed nią przez jakiś czas notować, co i w jakiej ilości zjadamy i ile się ruszamy.

DIABETOLOG – ISTOTNE INFORMACJE

Ważną rolą diabetologa jest edukacja pacjenta, dlatego sporą część wizyty zajmuje wyjaśnienie zasad terapii przeciwcukrzycowej. Diabetolog ściśle współpracuje z dietetykiem.