Biopsja cienkoigłowa  

Jest kilka metod pozyskiwania materiału do badania mikroskopowego. Najczęściej stosowaną jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) pod kontrolą USG.

REJESTRACJA

Biopsja nie jest zagrożeniem.

   Jednym z badań diagnostycznych, na które często kierowani są pacjenci jest badanie biopsyjne. Pełna nazwa badania, o którym będzie mowa to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, a stosowany skrót- BAC. Już w nazwie kryje się istota metody, jest to bowiem biopsja wykonywana igłą o prawie najmniejszej średnicy, bo 0,4- 0,6 mm. Skierowanie na biopsję budzi wiele obaw i wątpliwości pacjentów, dlatego należy we właściwy sposób chorego przygotować i wyjaśnić mu cel, metodę i korzyści, jakie daje to badanie. Stres związany z biopsją spotęgowany jest tym, że badana jest zwykle zmiana guzowata, z czym wiąże się podejrzenie nowotworu. Podobnie, jak w przypadku cytologii ginekologicznej wiele pacjentek woli „nie wiedzieć”. To błąd- w znakomitej większości nowotwory złośliwe we wczesnych stadiach zaawansowania są całkowicie wyleczalne. Badania cytologiczne, w tym badanie BAC dotyczy najczęściej zmian małych, często wykrywanych przypadkowo w badaniu USG i w tym przypadku wczesne rozpoznanie zmiany złośliwej może jedynie przynieść korzyść dla zdrowia i życia pacjenta. Nie należy się bać wyniku. 

   Biopsję cienkoigłową wykonuje się nakłuwając i aspirując do igły materiał ze zmiany. Następnie wykonuje się preparat na szkiełku, utrwala i po odpowiednim wybarwieniu poddaje ocenie w mikroskopie świetlnym. Samo badanie trwa kilka minut, dalsze procedury są również mało skomplikowane. Wykonanie biopsji pod kontrolą obrazowania USG pozwala na pobranie materiału z najbardziej nieprawidłowej zmiany, czy to guzka o nieprawidłowym wyglądzie czy też jego fragmentu.

   Powszechnie wykonywane są biopsje zmian w tarczycy, piersi, guzków tkanek miękkich, powiększonych węzłów chłonnych, ślinianek. Takie narządy można badać w trybie ambulatoryjnym. Badanie jest całkowicie bezpieczne. Głównym przeciwwskazaniem są zaburzenia krzepnięcia krwi i oczywiście brak zgody pacjenta. Dokładna ocena ultrasonograficzna przed biopsją pozwala na wykluczenie zmian, których nakłucie mogłoby grozić powikłaniami, jak na przykład naczyniaka. Biopsje narządów jamy brzusznej czy płuc powinny być wykonywane w zapleczu szpitalnym.

Jakie zmiany można rozpoznać przy pomocy biopsji cienkoigłowej?

   Jest ich cała rozpiętość: od zmian łagodnych, zapalnych, odczynowych, guzków nienowotworowych, nowotworowych łagodnych po nowotwory złośliwe. Nie tylko możliwe jest potwierdzenie nowotworu, ale w wielu przypadkach podanie jego typu, co pozwoli w szybkim trybie podjąć odpowiednie leczenie. Procedura biopsji skraca czas diagnostyki, co jest kluczowe w dalszym postępowaniu leczniczym. W przypadku nowotworów złośliwych o powodzeniu leczenia mogą decydować tygodnie, dni, a przeciąganie diagnostyki jest niedopuszczalne. Ale tu trzeba zaznaczyć, że w znacznej większości w biopsji rozpoznaje się zmiany łagodne, w szczególności guzki tarczycy sporadycznie tylko są guzkami złośliwymi. BAC może być też zabiegiem leczniczym, kiedy w sposób nieinwazyjny usuwana jest zawartość torbieli.