Specjalizacje

About Mateusz Bielski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Mateusz Bielski has created 6 blog entries.
2305, 2016

Dermatologia

Z jakimi objawami zgłosić się do dermatologa

Do specjalisty dermatologa można udać się z każdym objawem skórnym. Nie ma się co wahać, lepiej rozwiać swoje wątpliwości lub potwierdzić przypuszczenia, ale szybko zacząć leczenie, które dzięki temu będzie krótsze i skuteczne. Do groźnych objawów należą wszystkie wykwity skórne w postaci krost, grudek, plam, pęcherzyków, bąbli, guzków czy rumieni. Niepokojące są też narośle, owrzodzenia skóry, świąd i przedwczesne łysienie. Dermatolog udzieli także porad w zakresie usuwania blizn, znamion i pieprzyków oraz naczyniaków i przebarwień.

Kiedy odwiedzić wenerologa?

Jeśli zauważymy niepokojące objawy na narządach płciowych, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą. Nie ma co zwlekać, bo nie leczone choroby weneryczne mogą powodować wiele komplikacji, w tym bezpłodność. Mogą być groźne nie tylko dla życia, ale i zdrowia. Nie warto więc odkładać tego na później, walczyć ze wstydem czy czekać aż „samo przejdzie”. Praktycznie nigdy nie ma na to żadnych szans.
Do najważniejszych objawów chorób wenerycznych należą zmiany skórne na narządach płciowych. Mogą to być krosty, wypryski, zaczerwienienia, złuszczenia skóry, owrzodzenia, ale także intensywne swędzenie lub ból. Niepokojące są też zmiany w zapachu oraz inne, niż zazwyczaj wydzieliny. Nie można lekceważyć także chorób wenerycznych partnera i nawet jeśli u nas jeszcze żadnych objawów nie ma, należy umówić się na wizytę kontrolną u wenerologa, by poznać możliwości profilaktyki lub rozpocząć leczenie choroby, która już jest, ale jeszcze nie daje żadnych objawów.

1102, 2016

Diabetologia

CZYM ZAJMUJE SIĘ LEKARZ DIABETOLOG?

Diabetolog to specjalista zajmujący się kwestiami gospodarki węglowodanowej w ustroju oraz związanymi z nią chorobami metabolicznymi: diagnozuje, różnicuje i leczy (z wyłączeniem metod chirurgicznych) cukrzycę, stany przedcukrzycowe i skojarzone z nimi choroby metaboliczne u dzieci, dorosłych i kobiet ciężarnych oraz podejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące tych schorzeń; udziela pomocy w sytuacjach nagłych związanych z wystąpieniem ciężkich zaburzeń gospodarki węglowodanowej w ustroju: hipo- lub hiperglikemii; wykonuje badania narządów i tkanek, w których wskutek cukrzycy i chorób metabolicznych mogą rozwijać się stany patologiczne (nefropatie, retinopatie, angiopatie, neuropatie) lub kieruje na konsultacje do innych specjalistów; konsultuje i kwalifikuje do zabiegów operacyjnych osoby z cukrzycą lub stanami przedcukrzycowymi.

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO DIABETOLOGA?

Do diabetologa przychodzimy, kiedy: wystąpiły lekkie lub ciężkie zaburzenia glikemii u osób dotychczas niemających problemów z cukrzycą czy stanami przedcukrzycowymi; stwierdzona została któraś z chorób metabolicznych lub podczas leczenia zębów dentystę zaniepokoił stan jamy ustnej; podczas ciąży pojawiły się problemy z równowagą węglowodanową w ustroju; czeka nas operacja, a zdiagnozowane zostały zaburzenia glikemii; pomimo zmiany stylu życia na zdrowszy, modyfikacji diety i zrzuceniu nadwagi problemy z zachowaniem właściwego poziomu glikemii utrzymują się lub pogłębiają; wdrożone leczenie farmakologiczne cukrzycy nie skutkuje lub nie radzimy sobie z dostosowaniem diety do potrzeb chorego organizmu; wystąpiło uczulenie po podaniu insuliny; przed wyjazdem w rejony świata, gdzie trudno o pomoc diabetologa, lub przed wyjazdem chorego dziecka na obóz czy kolonie; przy stwierdzonej cukrzycy lub jej podejrzeniu wystąpiły niepokojące objawy ze strony naczyń krwionośnych, nerwów, narządu wzroku, nerek; przy stwierdzonych problemach z gospodarką węglowodanową chcemy podjąć zatrudnienie w innych warunkach i na innym stanowisku niż dotychczas.

JAK CZĘSTO NALEŻY ODWIEDZAĆ DIABETOLOGA?

Diabetologa zawsze odwiedzamy w wyznaczonym terminie wizyty kontrolnej lub częściej – jeśli wystąpiły zaburzenia poziomu glikemii, glikozuria, acetonuria albo pojawiły się długoterminowe powikłania cukrzycowe (np. stopa cukrzycowa).

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U DIABETOLOGA?

Systematycznie prowadzimy dzienniczek diabetyka i przynosimy go na każdą wizytę. Zabieramy też posiadaną dokumentację medyczną (również tę, która dotyczy innych chorób, a szczególnie schorzeń metabolicznych), aktualne wyniki z badania ogólnego moczu i poziomu cukru we krwi, listę leków. Jeśli mamy problem z obsługą glukometru, przynosimy urządzenie ze sobą. Jeśli to pierwsza wizyta, warto przed nią przez jakiś czas notować, co i w jakiej ilości zjadamy i ile się ruszamy.

DIABETOLOG – ISTOTNE INFORMACJE

Ważną rolą diabetologa jest edukacja pacjenta, dlatego sporą część wizyty zajmuje wyjaśnienie zasad terapii przeciwcukrzycowej. Diabetolog ściśle współpracuje z dietetykiem.

 

1102, 2016

Endokrynologia

Zaburzenia hormonalne to inaczej schorzenia układu dokrewnego, których diagnostyką i leczeniem zajmuje się endokrynolog. Do jego obowiązków należy także profilaktyka oraz opieka nad pacjentem po zakończeniu procesu leczenia.

Często ryzyko choroby można oszacować jeszcze przed jej pojawieniem się i podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą w dalszym ciągu cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata. Część osób ma bowiem większe predyspozycje, choćby ze względu na występujące już w rodzinie schorzenia, albo nieodpowiedni tryb życia. Zmieniając część nawyków można zminimalizować zagrożenie.

Do endokrynologa należy też znalezienie przyczyny choroby oraz jej podłoża. Dzięki temu będzie można wyleczyć ją, a nie jedynie okresowo leczyć skutki. Bardzo ważna jest też rozmowa z pacjentem, podczas której pozna on mechanizmy działania i przyczyny swoich dolegliwości. Wspólny wybór najlepszych metod leczenia oraz ograniczenia objawów pozwoli na zaangażowanie w terapię, która nie polega jedynie na przyjmowaniu leków, ale wymaga też od chorego nieco samodyscypliny. Dzięki temu może jednak żyć praktycznie bez objawów przez długie lata, a nawet całkowicie uporać się z chorobą.

Jakie choroby rozpoznaje i leczy endokrynolog?

Rozpoznawanie i leczenie chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania:

  • choroby tarczycy – guzy, nadczynność, niedoczynność, choroba Hashimoto, wole;
  • choroby nadnerczy-guzy, nadczynność, niedoczynność, nadciśnienie hormonalne, zespół Cushinga, choroba Addisona;
  • choroby przysadki mózgowej – guzy, nadczynność, akromegalia, moczówka prosta, niedoczynność, hyperprolaktynemia, choroba Cushinga, prolactinomia;
  • choroby trzustki – guzy endokrynne, cukrzyca;
  • choroby gonad – menopauza, andropauza, zaburzenia dojrzewania płciowego, zaburzenia miesiączkowania;
  • choroby przytarczyc – tężyczka, osteoporoza;
  • guzy neuroendokrynne;
  • zaburzenia koncepcji małżeńskiej – niepłodność żeńska, niepłodność męska;
  • zespoły androgenne- nadmierne owłosienie, trądzik, łysienie;
  • ginekomastia.
1502, 2016

Kardiologia

Kardiologia koncentruje się nie tylko na wrodzonych i nabytych chorobach serca, ale także zajmuje się naczyniami krwionośnymi. W zakresie zainteresowań kardiologów mieści się więc cały układ krążenia i tzw. choroby sercowo-naczyniowe (ang. cardiovascular diseases) obejmujące m.in. nadciśnienie tętnicze. Zakres wiedzy dotyczący tej choroby na przełomie XX i XXI wieku stał się jednak na tyle szeroki, że np. w Polsce wyodrębniono samodzielną specjalizację medyczną hipertensjologię. W procesie diagnozowania i leczenia chorób nie związanych bezpośrednio z sercem dochodzi do nakładania się na siebie dziedzin wiedzy takich jak hipertensjologia, neurologia, pulmonologia, angiologia. Do specjalnych zadań i metod badań kardiologicznych zalicza się: rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych chorób serca, układu krążenia, naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego wsparcie i prowadzenie podczas rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia i socjalno-medyczna ocena ich zawodowej odporności; podstawowa intensywna opieka medyczna; badanie serca przy pomocy ultradźwięków (np. echokardiografia); diagnostyczne cewnikowanie serca m.in. z koronarografią; wspólnie z innymi dziedzinami naukowymi interdyscyplinarne ustalenie wskazówek w procesach leczenia i ocena nuklearno-medycznych badań i metod leczenia chirurgicznego.

2202, 2016

Logopedia

LOGOPEDIA- to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Diagnoza i terapia, obejmuje zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, z afazją, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej.

Sposób postępowania logopedycznego i dobór ćwiczeń uwzględniają całościowy rozwój pacjenta i oddziaływanie na wszystkie funkcje, które łączą się z mową. Same zajęcia są ciekawe, przeprowadzane także w formie zabawy (dzieci), uwzględniające potrzeby i stan psychofizyczny pacjenta w danej chwili.

2305, 2016

Neurochirurgia

Jakie choroby leczy neurochirurg?

Neurochirurg leczy choroby zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego, zna się dobrze na przebiegu istotnych nerwów w ciele człowieka, posiada umiejętności z zakresu chirurgii urazowej i mikroskopowej. Ponadto specjalista świetnie orientuje się w interpretacji badań obrazowych: radiologicznych, TK i MRI.

Do chorób, z którymi zgłaszamy się do neurochirurga, należą:

krwiaki wewnątrzczaszkowe,
guzy mózgu,
ropnie mózgu,
guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
złamania kości czaszki,
urazy czaszkowo-mózgowe,
wodogłowie,
tętniaki tętnic mózgowych,
samoistne krwawienia śródczaszkowe,
dyskopatie,
uszkodzenie nerwów obwodowych.
Z jakimi dolegliwościami należy zwrócić się do neurochirurga?
Większość objawów wskazujących na schorzenia z zakresu neurochirurgii dotyczy:
bólów i zawrotów głowy,
omdleń i utraty przytomności,
zaburzonej koordynacji ruchowej,
drętwienia i mrowienia kończyn,
dyskopatii,
uczucia rozpierania w głowie,
drgawek,
zaburzeń neurologicznych i objawów psychotycznych sugerujących obecność guza mózgu,
zaburzenia wzroku i słuchu,
zaburzenia funkcji poznawczych (pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, koncentracji).

Diagnostyka specjalistyczna
W przypadku chorób neurologicznych diagnostyka polega w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu badania neurologicznego (obecność objawów oponowych, ocena sprawności funkcjonowania nerwów czaszkowych, określenie napięcia mięśniowego i siły mięśniowej, zbadanie obecności odruchów, czucia powierzchownego, głębokiego, zborności ruchów) i potwierdzenie rozpoznania poprzez wykonanie zdjęcia jedną z technik obrazowych (TK, MRI). Operacja neurochirurgiczna służy usunięciu przyczyn dolegliwości neurologicznych lub poprawy stanu pacjenta w przypadku, gdy choroba jest nieuleczalna, a wykonany zabieg poprawi komfort życia pacjenta.

Jak przygotować się do wizyty u neurochirurga?
Warto zabrać ze sobą wszystkie aktualne badania laboratoryjne i obrazowe.

Loading...