Specjalizacje

About Dawid Rzodkiewicz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Dawid Rzodkiewicz has created 7 blog entries.
210, 2017

Medycyna pracy

Medycyna pracy

Służba medycyny pracy powstała, żeby:

 • chronić zdrowie pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania,
 • sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

 

Zadania służby medycyny pracy

Systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych pozwala na ocenę stanu ich zdrowia, a także wykrycie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy. W ramach kontroli lekarz informuje badane osoby, jak dbać o zdrowie i zapobiegać niekorzystnym zmianom zdrowotnym.

Służba medycyny pracy zabiega również o to, aby pracodawcy poprawiali warunki pracy, ograniczając w ten sposób ryzyko zawodowe.

 

Zadania służby medycyny pracy wykonują:

 • lekarze;
 • pielęgniarki;
 • psychologowie;
 • inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań tej służby.

Osoby te wykonują swoje obowiązki niezależne od pracodawców, pracowników oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania służby medycyny pracy.

 

Służba medycyny pracy obejmuje:

 1. pracowników;
 2. osoby, które są w stosunku służbowym;
 3. osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
  • kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • uczniowie tych szkół, studenci oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osoby pracujące w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywające w aresztach śledczych lub wykonujące pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Kto obejmuje pracujących profilaktyczną opieką zdrowotną

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach;
 2. szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich;
 4. podmiocie zatrudniającym – w odniesieniu do osób pracujących podczas odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Badania profilaktyczne

Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca. Pracodawca pokrywa również koszty badań.

 

411, 2016

Alergologia

allergy-s1-factsAlergię najczęściej powodują mechanizmy immunologiczne, które sprawiają, że organizm w nietypowy i często niepotrzebny sposób reaguje na zwykły czynnik, który mu nie zagraża. Mimo tego próbuje zneutralizować i wydalić go z organizmu. Może to objawiać się w postaci kataru, wysypki, łzawienia oczu, a nawet skurczy oskrzeli. Potwierdzono przypadki – choć rzadkie – gdy alergia powodowała wstrząs anafilaktyczny i zgon. Na alergie choruje coraz więcej osób. Co kilka lat notuje się podwojoną liczę chorych. Według szacunków, nawet połowa Polaków może mieć alergię. Na astmę choruje natomiast już ponad 4 mln Polaków. Objawy są coraz bardziej groźne, bo zwiększa się też liczba alergenów, których obecnie jest kilkadziesiąt tysięcy. Główną przyczyną alergii są roztocza kurzu w domu, a także pyłki roślin, sierść zwierząt, zarodniki grzybów pleśniowych, wełna i pierze. Diagnoza i metody leczenia alergii Najczęściej alergie nie są groźne dla zdrowia, ale ich uciążliwość sprawia, że trudno z nimi normalnie żyć. Najpierw jednak trzeba poznać ich źródło. Podstawową metodą jego określenia są testy skórne, które wykonuje się poprzez nałożenie na skórę alergenu i nakłucie. Jeśli pojawi się bąbel o określonej średnicy, może to być oznaka alergii. Taki test ma sporą wartość w przypadku badania alergii wziewnych, ale znikomą przy alergiach pokarmowych. Dlatego niekiedy lepiej przeprowadzić badanie krwi, w której szuka się wysokiego stężenia IgE. Podstawową metodą leczenia alergii jest immunoterapia, czyli popularne odczulanie. Jednocześnie stosuje się leki, które zmniejszają objawy alergii, a nawet całkiem je wykluczają. Należy też usunąć alergen ze swojego mieszkania, miejsca pracy czy przebywania i unikać go jak najczęściej. Objawy alergii Objawy alergii zależą od jej rodzaju i przyczyny. Najczęściej alergia objawia się na konkretnym narządzie, zespole komórek lub tkanek. Często atakują nos w postaci nieżytu, albo zapalenia śluzówki; oczy – występuje łzawienie, zapalenie spojówki; skórę, powodując wysypki, bąble i świąd; drogi oddechowe, co przejawia się świszczącym oddechem, dusznościami; a także drogi pokarmowe, powodując nudności i biegunki. Przy alergii na jad pszczół, os czy szerszeni z reguły występuje niewydolność oddechowa, albo zapaść układu krążenia, co może doprowadzić nawet do zgonu.

1410, 2016

Chirurgia Naczyniowa

Chirurg naczyniowy leczy również miażdżycę tętnic oraz tętniaki. Nie wszystkie kłopoty z naczyniami krwionośnymi muszą bowiem kończyć się zabiegiem. Część dolegliwości można usunąć dzięki sposobom nieoperacyjnym, które nie są tak inwazyjne dla pacjenta i budzą mniejsze obawy.
W sposób nieoperacyjny można np. leczyć żylaki. Objawiające się bolesnymi obrzękami oraz uczuciem zmęczenia niewydolności żylne, diagnozuje się za pomocą USG. Jeśli pacjent ma też owrzodzenia oraz tzw. pajączki, należy dokładnie obejrzeć żyły i ocenić przepływ krwi w nogach. W przypadkach, gdy zaawansowanie choroby nie jest duże, można wyleczyć ją za pomocą farmakoterapii. Gdy jednak żylaki są zaawansowane, niezbędna będzie operacja.
W Alfamed udzielamy nie tylko konsultacji i porad. W doskonale wyposażonym gabinecie zabiegowym można też wykonać wszystkie zabiegi: m.in. skleroterapię żylaków, czyli ostrzykiwanie uszkodzonych żył lekami. Dzięki temu naczynia krwionośne zwłókniają się i nie ma już ich w układzie krwionośnym. Tym samym znika także żylak.
Leczenie chorób tętnic i żył
Chirurgia naczyniowa zajmuje się m.in. leczeniem miażdżycy tętnic kończyn dolnych, niedokrwieniem kończyn w miażdżycy, chorób tętnic szyjnych, udarów mózgu, tętniaków aorty i tętnic obwodowych, owrzodzeń żylnych czy obrzęków limfatycznych. Chirurdzy naczyniowi zajmują się wszczepianiem by-passów (tzw. przęsłowanie), zabiegami wewnątrznaczyniowymi (angioplastyka, stentowanie, aterektomia, stentgraft), skleroterapią, termoablacją żylaków.

2209, 2016

Laryngologia

Nazwa otolaryngologia, potocznie zwana laryngologią, pochodzi od czterech greckich słów: oros/otos (ucho), rhinos/rynos (nos), laryngos (krtań) i pharyngos (gardło). Właśnie tymi narządami interesują się głównie lekarze tej specjalizacji.
Laryngologia zajmuje się także zatokami przynosowymi, językiem i gruczołami ślinowymi. W jej ramach wykonywane są również zabiegi endoskopowe zatok przynosowych i krtani. Otolaryngolog zajmuje się też chirurgią rekonstrukcyjną oraz zabiegami endoskopowymi przełyku i dolnych dróg oddechowych.
Laryngolog – na co pomoże i kiedy się do niego zgłosić?
Jeśli często zmagasz się z infekcjami górnych dróg oddechowych, wizyta u laryngologa będzie niezbędna. Należy też zgłosić się do tego specjalisty w przypadku powtarzającego się zapalenia zatok. Niepokojące powinny być również trudności w oddychaniu oraz kłopoty podczas snu – częste przebudzenia, chrapanie, albo nawet wada zgrzytu czy zaburzenia mowy. Może to świadczyć o niedrożnościach, które powinien zbadać laryngolog.
Z reguły wystarczy leczenie farmakologiczne, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku jest ono wystarczające.

2907, 2016

Medycyna Rodzinna

Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Za początek medycyny rodzinnej w Polsce uznaje się[potrzebne źródło] dzień 23 czerwca 1992, gdy odbyło się spotkanie założycielskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

 

Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy samodzielnie konsultuje zarówno dzieci jak i dorosłych niezależnie od powodu konsultacji, w razie potrzeby współpracując z lekarzami konsultantami pracującymi w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS), a także kierując pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych (szpitale). Zasadniczym celem medycyny rodzinnej jest utrzymywanie pacjentów w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej poprzez stosowanie profilaktyki i leczenie najczęstszych schorzeń. Medycyna rodzinna wymaga interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z uwzględnieniem jego osoby jako całości wraz z jego rodziną, otoczeniem i całą społecznością.

902, 2016

Ortopedia

Ortopeda leczy zarówno nabyte, jak i wrodzone nieprawidłowości budowy narządów ruchu oraz ich niewłaściwe działanie. Do jego specjalizacji należy dbałość o wszystkie kości oprócz czaszki, a także układ więzadłowo-stawowy oraz wynikające z nieprawidłowości w nich występujących uszkodzenia mięśni, nerwów oraz naczyń.

Z jakimi urazami do ortopedy

W powszechnym mniemaniu ortopeda jest specjalistą od leczenia najczęstszych urazów kości i stawów, czyli złamań, zwichnięć, skręceń i stłuczeń. Ale do jego zadań należy też diagnozowanie i leczenie chorób kości, m.in.: upośledzonej mineralizacji kości, która może spowodować ich deformację, skrzywienia, a przede wszystkim częste złamania, które bardzo powoli się zrastają. W stawach najczęściej występują natomiast zapalenia, które wynikają głównie ze zbyt dużych obciążeń. Objawiają się dokuczliwym bólem, który jest zdecydowanie silniejszy podczas wysiłku i obciążania danego stawu, dotkniętego zapaleniem. Ortopeda diagnozuje i leczy też wady kręgosłupa, czyli wygięcia do przodu w odcinku szyjnym oraz lędźwiowym (lordoza), a także do tyłu w odcinku piersiowym (kifoza) lub w bok (skolioza).

Po urazach ortopedycznych niezbędna jest rehabilitacja

Praktyka ortopedyczna obejmuje cały okres życia człowieka. Urazy pojawiają się bowiem już w życiu płodowym, a także po porodzie, aż po zaawansowany wiek. Dlatego ortopedzi zatrudnieni w gabinetach specjalistycznych Lifemedica to doświadczeni lekarze, zajmujący się fizjologią ruchową, patofizjologią i anatomią oraz zagadnieniami z zakresu biomechaniki.

Ortopedia ma ścisły związek z rehabilitacją, głównie ze względu na konieczność unieruchamiania złamanych kończyn czy uszkodzonych stawów np. poprzez opatrunek gipsowy czy tworzywa sztuczne. Rehabilitacja w takich przypadkach bywa niezbędna, zwłaszcza wtedy, gdy unieruchomienie jest długie. Pozwala bowiem na szybszy powrót do pełnej sprawności.

Do ortopedy udajemy się oczywiście ze złamaniami i stanami zapalnymi stawów, ale też przy naciągnięciach mięśni oraz wadach postawy. Ortopedę należy też odwiedzić z noworodkiem, który sprawdzi przede wszystkim budowę stawów biodrowych. Rozpoznaną odpowiednio wcześnie dysplazję można bowiem bez problemu wyleczyć.

1907, 2016

Psychiatria

Psychiatria uważana jest za gałąź medycyny, która łączy badania z zakresu neuronauki, psychologii, medycyny, biologii, biochemii oraz farmakologii. Najbliżej jej do neurologii oraz psychologii, ale psychiatrzy stawiają przede wszystkim na stałą więź z pacjentem, skupiając się na stosowaniu osiągnięć psychoterapii oraz innych terapeutycznych technik komunikacyjnych. Nie można jednak mylić psychiatry z psychologiem. Psychiatra jest lekarzem skupiającym się na medycynie, psycholog to zaś tytuł uzyskany po studiach nielekarskich. Tylko psychiatra może udzielać porad lekarskich, wypisywać recepty czy zlecać badania. Definicja UEMS precyzuje, że lekarz psychiatra bada, rozpoznaje i leczy umysłowe, behawioralne oraz emocjonalne zaburzenia. Psychologia jest natomiast subdyscypliną filozoficzną oraz nauką społeczną, a nie częścią medycyny.

Metody diagnozowania

Są bardzo zróżnicowane, bo lekarz psychiatra musi cechować się elastycznym podejściem do pacjenta. Mimo tego wprowadzono oczywiście oficjalne kryteria diagnostyczne, do których odnosi się środowisko naukowe.

Lekarz psychiatra może stosować nie tylko farmakoterapię i psychoterapię, ale też metody biologiczne, do których zalicza się np. psychochirurgia. W zależności od typu schorzenia, terapia odbywać się może w szpitalu, ale także podczas regularnych wizyt u specjalisty w poradni zdrowia psychicznego Alfamed. Pacjent może też leczyć się w domu pod warunkiem stałej kontroli zażywania przez niego leków. Polskie prawo dopuszcza także w niektórych przypadkach leczenie bez zgody pacjenta.

Loading...